Категория Архиви: Радка Пенчева

Премиера на книгата „Ще чакам дъгата“ на Владимир Шумелов

 

ПОКАНА

 

Регионална библиотека „П. Р. Славейков“ – Велико Търново

Ви кани на премиера на книгата „Ще чакам дъгата“ на Владимир Шумелов

С участието на проф. дфн Сава Василев, д-р Радка Пенчева, Снежана Иванова, Яна Ленова-Димитрова
Дата: 16 март (четвъртък) 2017 г. | 17.30 ч.

Място: Велико Търново, Регионална библиотека „П. Р. Славейков“, ул. „Иванка Ботева“ 2

 

 

За книгата:

 

            „Ще чакам дъгата. Литературна критика, интервюта, етюди“ (ред. д-р Радка Пенчева, изд. „Либра Скорп“, Бургас, 2017, 280 с.) е пета по ред книга с литературна критика и есеистика на Владимир Шумелов след излезлите досега „Накърнимото“ (ИК „Жанет 45“, Пловдив, 2004), „Цветните спомени на греха“ (изд. „Фабер“, В. Търново, 2009) и „Лисица в кокошарника“ (изд. „Фабер“, В. Търново, 2013) „Pink Floyd. Елипси“ (изд. „Фабер“, В. Търново, 2013) и донякъде е тяхно продължение, ако изобщо писането за книги има някакъв лимит. На практика сборниците се опитват да дадат някакъв индиректен отговор на три фундаментални въпроса: Защо (не) четем?; Защо пишем?; Защо издаваме? Те се занимават с „езиците“, техниките на писане, контекста на раждането на творбите и съдбата на техните автори, за да достигне авторът по различни пътища до немалко скептични отговори относно съдбата на книгите.

В структурата на новата литературнокритическа книга „Ще чакам дъгата“ са включени раздели с литературна (оперативна) критика (за български и чужди автори и книги), интервюта (които липсват в предишните подобни сборници) и етюди, обединяващи различни по характер есеистично-публицистични текстове. Броят на статиите и отзивите в литературнокритическия раздел е 62 (писани, с малки изключения, за преводни и български книги от последните няколко години – авторски, антологии, сборници, периодика, от които 15 са за преводни заглавия и 47 – за български книги), на интервютата – 2, и 4 етюда.

Както и предишните книги в този жанр, и тази не си поставя за цел да преподрежда, йерархизира и систематизира факти и ценности в литературата, а изборът на заглавия и автори е по-скоро случаен, „дневников“. И тук, наред със скепсиса от литературната действителност, има нещо, което е по-близо до оптимизма. Може би не е случайно, че първият текст е назован „Човек не умира“, а последният „Започвам“. Металитература, която в последна сметка, независимо от качествата на литературата, я разглежда като източник на вдъхновение, форма и начин на живот, „преминаване под дъгата“, за да получим небесната защита.

 

За автора:

 

Владимир Шумелов (1958, Перник) е завършил специалност „Българска филология“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Живее и работи във В. Търново. Един от основателите и председател на Сдружение на литературни дейци „Света гора“ във В. Търново (от 1996 г.), член на националното Сдружение на български писатели (от 1999 г.). От 2009 г. е в Управителния съвет на Национално общество за литература и изкуства „Формула 6“.Член на Контролния съвет на Клуба на дейците на културата – В. Търново (2016).

Лауреат на националните литературни награди „Южна пролет“ (1995) „Интелект“ (1998) „Светлоструй“ (1999) „Дървото на живота“ (2014, 2016) „Атанас Липчев“ (2016) и др. Негови текстове са превеждани на френски, английски, сръбски и македонски език.

Автор на книгите с разкази и новели „Двойно“ (1994), „Между Бекет и Аз“ (1998, 2003), „И така нататък“ (2007); на книгите с есеистика и литературна критика „Накърнимото“ (2004), „Цветните спомени на греха“ (2009), „Лисица в кокошарника“ (2013), Pink Floyd“ (елипси) (2013), „Ще чакам дъгата“ (2017).

 

ИВАН КИРИЛОВ – ЗАБРАВЕНИЯТ

Отзив от Владимир Шумелов

Книгата с „избрано“ на Иван Кирилов излиза под „шапката“ на Национален литературен музей в София, Къща-музей „Емилиян Станев“ във В. Търново и Регионална библиотека „П. Р. Славейков“ със спечелен конкурс за подпомагане финансирането на книгоиздаването в Община Елена. Съставител на тома „Избрани творби“ и автор на предговора „Иван Кирилов – забравеният майстор на идилията“ е д-р Радка Пенчева – гл. уредник на Къща-музей „Емилиян Станев“. Това не е случайно, ако погледнем изследователските интереси на съставителката в по-голяма част от нейните книги и статии, защото в немалката си част те са ориентирани именно към връщане на паметта ни за малко известни и напълно незаслужено забравени имена на български писатели и интелектуалци. Името на Иван Кирилов (1876 – 1936) е едно от тях. Малка утеха е, че изданието излиза в годината, в която се навършват 140 години от рождението и 80 години от смъртта на писателя. По-важното е, че подобни издания, макар и с „избрано“, обогатяват литературната ни памет и вадят от забравата имената на писатели от класата на Иван Кирилов. А той е автор, на когото могат да завидят мнозина – от творческия си дебют „Бдения и мечти. Лирически стихотворения: 1895 – 1896“ („Паничков“, Свищов, 1897) до края на живота си издава повече от 40 книги в различни жанрове: стихове, разкази, приказки, драми, комедии, повести, романи, биографични очерци (между които и за големия си приятел от детинство, негов меценат и естетически съидейник П. Ю. Тодоров). Според Георги Константинов към края на живота си Ив. Кирилов е имал намерение да издаде свои събрани съчинения в 16 т., от които е успял да реализира само 4, с включени повести, романа „Габарите“, драми-легенди и комедии.

Името му обаче се свързва не толкова с обема художествена продукция и качествата й, колкото с жълтевини от типа: бил от ромски произход (признавал го пред Антон Страшимиров), скандално-трагичния финал на първото му семейство – жена му и дъщеря му се хвърлят от Варненския вълнолом през 1909 г., след което го преместват в София, където опитва да започне живота си отначало с втори брак и три деца. По отношение на творчеството му критиката и преди 9 септември 1994 г. и след това, а и след 10 ноември 1989 г. не е твърде благосклонна; името му няма да видим дори в „Речник по нова българска литература. 1878 – 1992 г.“ (изд. „Хемус“, С., 1994). Литературното му дело е свързвано с определения като „съпътстващо явление“, „един позабравен реалист“ и под., макар че реалистичният метод на художествено изображение не е най-присъстващия в творчеството му. Всъщност аналитичната уводна статия на д-р Пенчева ни разкрива многостранно един интересен и непознат образ на български творец – като житейска биография и професионална писателска реализация, като са цитирани добросъвестно и неговите изследователи, които очертават основни страни от обемното му творчество.

Трудна и непосилна изглежда задачата да се селектира един представителен том с избрани творби, които да разкрият пред съвременния читател образа на писателя Иван Кирилов. Д-р Р. Пенчева се е справила с този проблем, като се е спряла на повестите „По Руманя“ (I изд. 1923 г., Плевен), „Гергьовденска приказка“ (I изд. 1921 г., Плевен), „Блуждаещи огньове“ и на драмата „Змейна“. Избраните произведения очертават наистина доста пълно творческия профил на писателя, а техният избор и анализ от д-р Пенчева е базиран на четирите тома със събраните му съчинения от 1928 г. В предговора освен тях са разгледани и други възлови за автора творби от четиритомника: романа „Габарите“ (I изд. 1920 г., Плевен; влязъл във II т. от съчиненията му), драмите „Любов и дълг“ (с подзагл. „Старопланинска легенда“), „Дарба и завист“ (с подзагл. „Осоговска легенда“) – включени в III т. на съчиненията, заедно със „Змейна“ (с подзагл. „Родопска легенда“), избрана за настоящия еднотомник. Разбира се, освен драмите-легенди в уводния очерк са споменати и драмите със съвременна тематика, писани под влиянието на модерните за времето си европейски автори Х. Ибсен, Г. Хауптман, Ст. Пшибишевски и др.: „Слепец” (1905), „Чучулига“ (1906), „Маяци“ (1906), „Жерави“ (1907), „Из стръмнините“ (1910), „Силата на кръвта“ (1911), „Към иго“ (1911),  „Запоена“ (1919), „Жълти пламъци“ (1926), „Пред възхода на зората“ (1926) „Не са вчерашни“ (1927) и др. Според критиците на Иван Кирилов това е драматургия с повече достойнства в психологически план и диалог, но не толкова в стила. Той е автор и на няколко комедии, влезли в ІV т. на събраните му съчинения, които са насочени към осмиване недостатъците в обществения живот на българите.

Ще отбележим с няколко думи представените в този том произведения. Той се открива с повестта „По Руманя“, която представлява апология на труда на селянките от Балкана, отишли да жънат по руманя нивите на Исмаил Бег. Обърната към идилията и патриархалните отношения, повестта е апотеоз на любовта и трудовия живот на селяните, без оглед на етнически различия. „След прочитането й в съзнанието ни остава светлина и радост“, отбелязва д-р Р. Пенчева. Мотото към втората представена повест „Гергьовденска приказка“ гласи: „В памет на другаря от невръстни години П. Ю. Тодоров – певец на Мечкаря“. Освен, че е отправено към паметта на неговия приятел и съгражданин от Елена, то ни подсеща, че повестта е не просто реплика на идилията „Мечкар“ на П. Ю. Тодоров, но майсторски, без подражание, е изведена на едно по-високо ниво от естетиката на писателя. Третата повест „Блуждаещи огньове“, според съставителката на тома, „е една от първите повести в литературата ни, третираща въпроса за твореца и творчеството в едно изостанало патриархално общество, потънало в суеверия“ (с. 15). В контекста на другите две драми-легенди, за които стана въпрос по-горе, „Змейна“ („Родопска легенда“) също е в традицията на легендарния жанр, но има по-друг характер. Гуга, жена на Змей Горянин, е любимата му жена в неговия харем. Обаче Гуга се влюбва в Дамян, който е изоставил младата си жена и невръстното си дете. Тя знае къде е слабото място на змея и решава да го лиши от силата му. Змей Горянин се превръща в стогодишен старец, благороден и добър към всички около него. Когато Гуга узнава тайната на Дамян, че е женен и има дете, които са нещастни, избира смъртта. Тя разбира, че семейството и майчинството са велико е неприкосновено тайнство, което не бива да престъпва.

Четирите произведения на Иван Кирилов в настоящия том обхващат една малка част от пространното му творчество, което преминава през различни търсения в развитието си – през мотиви от народното творчество, идилията, легендата, поверието, приказката, до индивидуалните проблеми на интелигенцията ни от края на 19. и първите десетилетия на 20. век, като се опитва да достигне до големите национални и обществени проблеми на страната ни, белязали краевековието и първите десетилетия на новия век. Окачествяват прехода му от писателите-народници към естетиката на кръга „Мисъл“ като не твърде успешен. Твърде широк е и жанровият спектър на творбите му. Вменяват му в грях творческата продуктивност. И под. Разбира се, има и критици, които се опитват да оценят обективно неговото творчество. Д-р Р. Пенчева посочва детайли от студията на литературния критик и писател  Моис Бенароя „Иван Кирилов под знака на своето време“ (сп. „Хиперион“, кн. 5–6, 1927 г.), която най-ясно се опитва да очертае границите и особеностите на неговото творчество в контекста на времето. Някои от изводите в нея: „Иван Кирилов се опитва да пресъздаде свят на несбъднатите мечти. И ако той не създава, според някои, ценни творби, то дори опитът му е вече заслуга. Посочват се упреците на някои критици за това, че не е създал типове, които да останат като нарицателни. По това време общественият ни живот дава типа на парвенюто и службогонеца, но той няма трайни черти. Действително завършен такъв тип: на българин, на гражданин, на човек, нито пък художествен такъв, няма. Затова по онова време не са сътворени нито добри драми, нито добра белетристика. Иван Кирилов е сантиментално романтичен писател. Сантименталният романтизъм, убивайки проблематиката, води в областта на идилията и поверието, тъй като това е линията на най-малкото съпротивление. В преплитането на трите фактора: бит, поверие и индивидуални проблеми се крие по-доброто начало“ (с. 11–12). Общото, което Бенароя посочва за творци като П. Ю. Тодоров, П. П. Славейков, Й. Йовков, Ив. Кирилов, Ан. Каралийчев е, че всички те се опитват чрез произведенията си в различни жанрове „да се овладее българския културен тип в отличие от цивилизаторския тип, който спира вниманието на фейлетониста върху себе си“ (с. 12).

Вероятно критиците и литературните историци тепърва ще разравят литературните пластове, за да изкарат на повърхността още позабравени имена като това на Иван Кирилов. Дейност твърде нужна във времена като днешните и твърде полезна за народи с къса историческа памет, което българите непрекъснато демонстрират. Подобни издания се опитват да разчитат „литературата като жива памет“ (проф. Елка Константинова), разширяват българската „културна биография“.

Достойнство на тома „Избрани творби“ на Иван Кирилов, освен пространният очерк за писателя от д-р Радка Пенчева, е и научният раздел „Библиография“ в края на книгата. Тя е подготвена от Анастасия Радева от РБ „П. Р. Славейков“ във В. Търново по повод 140-годишнината от рождението на Иван Хр. Кирилов. В нея са включени 129 публикации от и за Иван Кирилов – художествени произведения, биографични материали, литературоведски анализи, възпоменателни слова и др. Целта е да се подпомогне изследователската работа на литературоведите и да бъде в помощ на всички онези, които се интересуват от българската литература, нейния развой и знаковите личности, оставили среда в нея.

 

Иван Кирилов. Избрани творби. Съст. Радка Пенчева. Велико Търново: Фабер, 2016, 368 с.

 

ЗА ЕДНО СЪВРЕМЕННО БИБЛИОФИЛСКО ИЗДАНИЕ – СЪБРАНИТЕ СЪЧИНЕНИЯ НА ПИСАТЕЛЯ ПЕТКО РОСЕН

 

От д-р Радка Пенчева

 

Библиофилското издание предполага добро полиграфическо оформление, добра подвързия, да бъде напечатано на хубава хартия, както и наличието на изящни илюстрации и снимки в книжното тяло.Обикновено се свързва с паметно отбелязване на годишнина на автор или събитие. Появата на библиофилски издания днес е рядкост. Не че авторите имат нещо против, но то струва повече пари и издателите трудно могат да си го позволят. Но има и редки изключения, за каквото ще разкажа. Става въпрос за изданието на събраните съчинения па писателя Петко Росен, осъществено от 2011 до 2015г.  Кой е Петко Росен?

Делото на писателя Петко Росен /1880 – 1944г./ днес е забравено, макар че през миналия век той е бил известен писател, активно пишещ и имащ политическа кариера човек. Роден е в гр.Бургас,участник в освободителната борба, депутат от Демократическата партия, дълго време областен управител на родния си град. Неговата личност заслужава специално внимание от литературните историци днес. За радост, неговият внук инж.Петко Чорбаджийски и писателят Стоян Георгиев през 2011г. започват осъществяването на един дълг към творчеството му – да издадат събрани съчинения на писателя с финансовото съдействие на община Бургас. Изданието вече е факт – публикувани са 10 тома с творбите на писателя, повечето от които по запазения му архив.

Продължи четенето… →

„ЛУДОВИЦА“ – НОВА КНИГА НА БОЙКА АСИОВА

 

Рецензия от д-р Радка Пенчева

Да пишеш за подобна книга е голямо удоволствие. То идва от високото качество на разказите в този сборник. Преди време прочетох книгите на Бойка Асиова „Яловата вдовица“ и „Мъжко можене“ и за първата написах отзив. Тогава си помислих, че след толкова талантливо написани текстове е трудно за един автор да продължи напред. Но авторката издаде още интересни книги – „Рецепта за камбана“, „Да убиеш Сталин. Спомен за КостадинЛагадинов“ и последната – „Лудовица“.

Разказите в „Лудовица“ са тематично разделени в три дяла: „Покровителят на лудите“, „Старец и слънце“ и „Жена с име на река“. И трите дяла са органично цялостни, вплетени в отделна тематика. Особено силен е първият раздел – „Покровителят на лудите“. В него авторката се връща към спомени от своето детство, които свързва с различни исторически събития и митологични образи. В „Циганка от сой“ тя ни среща с хубавицата Гюла, героиня  и в други творби от този цикъл.  Заради хубостта и достолепието си тя е избрана от господаря си да споделя любовта му.

Продължи четенето… →

ВРЪЧИХА ПЪРВИТЕ НАГРАДИ „КУЛТУРА“ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

На 23 май в голямата зала на МДТ „Константин Кисимов“ за първи път бяха обявени носителите на новоучредената от Община Велико Търново награда „Култура“. Според статута на наградата тя е ежегодна и се връчва за 24 май – Денят на българската писменост, просвета и култура, на творци или творчески колективи за конкретен продукт на културата (произведение, явление, събитие), с реален принос за културния живот и престиж на общината и дълготраен характер за периода от 1 май на предходната година до 1 май на настоящата година. Категориите са две: за „Ярки постижения в областта на изкуствата и културата“ и за „Най-успешен дебют или изява на млад творец (с творчески изяви до 5 годни)“. За всяка от категориите наградата „Култура“ представлява пластичен знак (дело на доц. Пеньо Пенев и д-р Пламен Събев), почетен диплом и сума от 2 500 лв.

Комисията по връчване на наградите тази година номинира 8 творци: Валентина Лапчева (художник), Любен Босилков (драматург, писател и издател), Наню Бакалов (скулптор), Янислав Янков (поет, писател), д-р Радка Пенчева (литературен историк, уредник на къща-музей „Ем. Станев“), Петко Савов (музикант, певец), Детска вокална група „Пеещи камбанки“, Ганчо Петков (фотограф). Благородната надпревара спечелиха д-р Радка Пенчева за книгата си „Писателят: лица и спомени (критика, персонарии)“ (изд. „Фабер“, В. Търново, 2014) и младият скулптор Наню Бакалов (род. 1983 г.) за последната си изява в Националния конкурс за млади автори „Хартията в съвременното изкуство“, посветен на големия български художник Йордан Парушев през миналата година, на която печели Трето място.

На стилна церемония в театъра кметът на града инж. Даниел Панов връчи наградите. Присъстваха председателят на Общинския съвет Николай Ашиков, заместник- областният управител Любомира Попова, ректорите на двата университета, заместник- кметове, общински съветници, почетни граждани, носители на наградата „Велико Търново“, много граждани и гости на старопрестолния град. Тържеството бе открито с изпълнение на хор „Кантилена“ от читалище „Искра“ и празнично приветствие на кмета на града.

След получаване на наградата д-р Радка Пенчева каза: „Човек има късмет с различни неща в живота си. Аз имах късмета да работя за един от най-великите българи на XX-то столетие Емилиян Станев и може би и на него дължа тази награда, защото тя е не само за музейната общност, но и за общността на пишещите хора в града ни“. Благодарствени думи отправи и художникът и скулпторът Наню Бакалов: „Благодаря за подкрепата на Съюза на българските художници и на Общината за прекрасната награда. Подобна награда осмисля пътя на всеки млад творец и му помага да стъпва по- уверено и отговорно на него“.

Награда за културните дейци по повод празника от името на Община Велико Търново беше постановката на Музикално- драматичния театър „Църква за вълци“ с автор Петър Анастасов.

 

Владимир Шумелов

„ЕДНА И СЪЩА НОЩ“ – нов роман на Христо Карастоянов

 

От д-р Радка Пенчева

 

Познавам отдавна книгата на Христо Карастоянов за писателя Матвей Вълев, както и романът му „Името“. В него той се връща към легендата, че последната руска принцеса Анастасия Романова живее в България след избиването на царското семейство в Русия. Филигранно написана история, в която страница по страница, щрих по щрих повествованието звучи убедително и вълнуващо.

По същия начин е написан и романът „Една и съща нощ“. За мен този роман е изключително интересен, оценен е и от читателската общност в България, получавайки наградата „Хеликон“. Предстои да бъде преведен в чужбина, предстои и неговата драматургична адаптация на сцената на Народния театър „Иван Вазов“ от най-добрият театрален режисьор у нас Иван Добчев през есента по повод 90 годишнината от смъртта на Георги Шейтанов

С какво романът събужда интерес у читателите? Веднага искам да отбележа, че това е роман за дружбата  между поета Гео Милев и анархиста Георги Шейтанов. За това приятелство ние знаем много малко, почти нищо. Единственото документално свидетелство за него е едно писмо от Мила Гео Милева до пловдивския лекар анархист д-р Константин Кантарев. За дружбата между двамата не се знаеше достатъчно и поради нежеланието да се говори за нея от Леда Милева, дъщерята на Гео Милев.

Продължи четенето… →

Премиера на новата книга на Радка Пенчева

 

ПОКАНА

 

РНБ „П. Р. Славейков“ – В. Търново

Къща-музей „Емилиян Станев“ – В. Търново

 

Ви канят

 

на премиерата на последната книга на д-р Радка Пенчева „Писателят: лица и спомени (критика, персоналии)“.

Книгата ще бъде представена от Владимир Шумелов в читалнята на библиотеката.

Събитието е съпътствано с отриване на документална изложба във фоайето на Регионалната библиотека, посветена на 135-годишнината от рождението на Йордан Йовков.

Място: РНБ „П. Р. Славейков“, ул. „Иванка Ботева“ – 2

Дата: 12.02.2015 г. (четвъртък) от 17.30 ч.

Екзотика и изтънченост /За книгата на Виолета Бончева „Лилиум“/

 

Рецензия от Радка Пенчева

 

Сборникът с разкази „Лилиум“ е нова книга на г-жа Виолета Бончева. Авторката е добре позната на читателската публика най-вече със стихосбирките си и преводите от испански език. Носител е на различни литературни награди, в т.ч.и на наградата „Николай Лилиев“. Известна е и с участието си в движението на поетите „Световни поети“, което е световна поетическа мрежа в Интернет пространството.

Сборникът с разкази „Лилиум“ излиза през 2013г. в ИК „Факел“. Бях приятно изненадана от четенето на разказите, в които действието тече ту в България, ту в Италия, ту в Мексико. Прави впечатление, че авторката владее наративната техника и няма затруднение да води действието в творбите си в различни топоси по света. Още в първия разказ „Безсъници в Калабрия“ читателят потъва в живота на донКармело, за когото главната героиня се грижи. Той е интересна личност, вярващ едновременно в комунизма и в Мусолини. Преживял е Втората световна война и перипетиите от нея отекват дълбоко в душата му, но е останал да живее в родната си Калабрия. Главната героиня чува странни шумове в дома на Дон Кармело, сякаш героите живеят едновременно в два паралелни свята. Днес по тези проблеми може спокойно да се пише – за завръщането на душите на мъртвите в домовете им, за предчувствия, за странни и пророчески сънища и т.н. В.Бончева не е откривател на тази тематика, но е една от авторките, които я ползват находчиво в прозата си. В разказа „Лилиум“, дал заглавието на книгата, цветето има специална функция – то сякаш трябва да съобщи на ползвателите на къщата важни за тях неща.

Продължи четенето… →

Летопис за живота и творчеството на Ѝордан Ѝовков

 

Рецензия от д-р Радка Пенчева Пенчева – зав.музей „Емилиян Станев“ във Велико Търново

 

Излезе от печат т.1 от „Летопис за живота и творчеството на Й.Йовков“ и всеки момент се очаква да излезе и т.2.

Творчеството на този голям български писател е многократно издавано. Налице сапълен Био-библиографски указател за Й.Йовков  /1980г./, документалните изследвания на Димо Минев„Йордан Йовков. Спомени и документи“ / 1949.,1969г./, на Спиридон Казанджиев „Срещи и разговори с Й.Йовков“/1960., 1980г./,  на съпругата на писателя Деспина Йовкова „Йордан Йовков.Спомени. Записки. Писма.“/1987г./, на Ив.Сарандев „Йордан Йовков. Жизнен и творчески път 1880 – 1937г.“/1986, 1999г./, на Ц.Билярски и В.Билярска „Йордан Йовков. Живот и дело. Из документалното наследство“ /2008г./., както и редица книги с критически интерпретации. Но досега липсваше Летопис за живота и творчеството му. Подобно издание затваря  цикъла от издания за Й.Йовков и наличието му ще бъде в полза на всички изследователи, изкушени от творчеството на този голям писател.

Подготовката на подобни издания е трудна задача, която отнема много време. Необходимо е да се събере, изчете и анотира сериозен фактически масив от данни, статии, студии, документи и книги. Затова успешните Летописи за отделни писатели са малко на брой, а изкуството да се подготвят се владее от малцина. В този смисъл съставителите и редакторите в лицето на д-р Кремена Митева, директор на музей „Й.Йовков“ в гр.Добрич и вдъхновен изследовател на творчеството му, и проф.Ив.Сарандев са вложили много труд, време и любов, за да подготвят това издание. Като втори автор е включена и отишлата си рано от този свят Сия Атанасова, разкрила главно библиотеката на Й.Йовков.

Продължи четенето… →

Докосване до Австралия

 

Пътепис от д.р Радка Пенчева

 

От десетина година семейството на сестра ми живее в Австралия и през това време все си мислехме кога ще отида там. Задържаше ме нуждата да бъда около майка ни, която боледуваше и се страхуваше да остава сама. Уви, през май миналата година тя си отиде от този свят завинаги…Сестра ми реши, че едно гостуване при нея ще ме разсее от мъката, която нищо не може да изтрие, и ми изпрати билет. В началото на февруари 2014г. отпътувах за тази далечна земя.

Самото пътуване до там е едно истинско приключение, затова ще кажа няколко думи и за него. В представата ни за дълъг полет едва ли има по-продължителен от този до Австралия. Аз лично пътувах през Лондон, където продължително чаках връзка за Дубай. Полетът до Дубай е 8 часа. След прикачване продължих до Мелбърн – още 13 часа – и оттам – час до Аделаида. Като се отчете и фактът, че пътуваме срещу времето,т.е. часовата разлика е голяма, мога да кажа, че тръгнах във вторник и стигнах в четвъртък. Пътувах с австралийските аеролинии „Куантас“, които возят много комфортно, грижат се за пътниците усърдно, постоянно ги обгрижват с храна, напитки и т.н. Въпреки всичко, дългият полет изморява много и човек се чувства като изгубен във времето и пространството. За да си го представим по точно географски, мога да кажа, че човек се движи по един голям диагонал от Лондон през Средиземно море и Дубай и целия Индийски океан. Но тези големи разстояния не отказват хората да пътуват. Сред пътниците имаше от малки бебета до много възрастни хора, които усмихнати спокойно чакаха края на пътуването…

Продължи четенето… →