Здравка Владова-Момчева

 

Здравка Владова-Момчева е ро­де­на на 3.10.1967 г. във В. Тър­но­во. За­вър­ш­ва спе­ци­ал­ност „Бъл­гар­с­ка фи­ло­ло­гия“ в СУ „Св. Кли­мент Ох­рид­с­ки“. Работи като учител по български език и литература в Природо-математическата гимназия „Академик Л. Чакалов“ в София и в Хуманитарна гишмназия „Св. св. Кирил и Методий“ в родния си град. В периода 2000–2002 г. е ко­рес­пон­дент на в. „Ар­т­фо­рум“ в Лон­дон. По­нас­то­я­щем жи­вее и ра­бо­ти в Лон­дон, Ве­ли­коб­ри­та­ния: като педагог в „Newlands Girls’ School“ – едно от десетте най-добри държавни училища във Великобритания, и Българското училище към посолството в Лондон; и като журналист – във в. „БГ Бен“ (на бълг.), където списва собствена рубрикаОчи в очи, водеща е на предаването „Ало, България!“ за интернет-радио „Татковина“.  Нейни стихове са публикувани в американската антология за световна поезия „Other Voices“, в годишната американска антология за поезия и изкуство „Harvest international“. Печели престижната международна награда от конкурса „Танц с думи“ на изд. „Палабрас прес“ (Канада) за стихотворението си „Песента на Орфей“ (2006 г.). Из­да­ва сти­хос­бир­ки­те „Пре­об­ра­же­ния“ (1999), „Де­те и же­на, и про­ро­чи­ца“, „Thesesimple / Те­зи прос­ти не­ща“ (на бълг. и англ., изд. „ПАН-ВТ“, В. Търново, 2000), „Тракийско съкровище“/„Thracian Treasure“ (на бълг. и англ., ИК „ЖарЖанет Аргирова“, С., 2006), „Посвещения“ (2010). През 2002 г. във великотърновското издателство „ПИК“ из­ли­за пър­ви­ят й ро­ман „Вър­ви­ще“, а през 2012 г. излиза от печат книгата й с проза „Ало, България!“ (изд. „Ровита“, В. Търново), която има голям успех в Англия и България. Творби на авторката са публикувани в литературни списания в България, САЩ, Италия и Южна Корея. Член е на Съюза на българските писатели в САЩ и по света. През 2012 година е наградена с почетното отличие на Министерството на образованието, младежта и науката „Неофит Рилски“, а след последната й книга получава почетен знак и грамота от Държавната агенция за българите в чужбина за нейния принос към разпространението на българската култура и образование зад граница.

Вашият коментар