Излезе новият годишник „Любослов“

 

В новия Годишник „Любослов“ на Съюза на българските писатели в САЩ и по света – Чикаго, са представени трима търновски автори

 

Алманахът на Съюза на българските писатели в САЩ и по света, базиран в американския град Чикаго, Илинойс, излиза за втори пореден път с нова визия и ново име – „Любослов“. Писателският съюз в САЩ съществува от 2010 г. Основан е в Чикаго и е регистриран по всички закони на щата Илинойс и Федералните закони на страната. Основната му цел е да популяризира българската литература в Америка и по света, да подкрепя и насърчава творците на българското слово навсякъде, където живеят българи (а днес българите по света са една четвърт от населението на България).

Първият алманах на Съюза излиза през 2012 г. под името „Българско слово и багри от САЩ и света“ с подкрепата на Агенцията за българите в чужбина и е посрещнат с изключителен интерес от читателите и критиката.

Втората книга-годишник със заглавието „Любослов“ е публикувана през 2013 г., а премиерата й се състоя в Чикаго през м. февруари 2014 г. Съставители на представителния том са Георги Витанов Богат (председател на Съюза), Виолина Иванова (бивш секретар на Съюза) и Василен Васевски (автор на картината „Ветровете на спомена“ на корицата, секретар на Съюза). За разлика от предишното издание авторите и текстовете тук са по-прецизирани, включени са и творци, живеещи в България. На въпроса „Защо?“ Георги Витанов Богат отговаря в предговора си „Антиносталгин“: „А нима в днешна България мнозина от сънародниците ни не се чувстват емигранти в собствената си страна!“ (В скоби, за да приключим с понятието „емигрантска литература“, ще си послужа с думите на известния български писател-емигрант Димитър Динев (който иначе не присъства в този том): „Няма емигрантски език, няма емигрантска филология, откъде накъде тогава да има емигрантска литература? Ако имаше такова понятие като емигрантска литература, тогава цялата американска литература би била емигрантска. На мен ми е ясно, че литературоведите се нуждаят от нови изследователски полета, но крайно време е да се понапънат малко и да измислят едно подобаващо понятие, а не да го заемат от политическата терминология. Докато в съвременния политически дискурс понятието емигрант има негативна конотация, тя автоматично се пренася и в литературния. Понятието емигрантска литература е дискриминиращо и аз се надявам в най-скоро време да изчезне от литературознанието“. (Интервю на Бисера Дакова с писателя, в. „ЛВ“, бр. 25, 9–15.07.2008 г., с. 11).

В „Любослов“ са представени по азбучен ред 36 автори със снимки и биографични бележки, а текстовете им са в областите поезия и белетристика. Част от тях са известни софийски имена и автори извън столицата, но мнозинството писатели са емигрирали през различни години на Запад, в САЩ и Канада.  В прозата авторите са: Ангел Ангелов, Анелия Велева, Бойка Асиова, Василев Васевски, Виолина Иванова, Владимир Шумелов, Георги Витанов Богат, Георги Милев, Добри Карабонев, Здравка Владова-Момчева, Здравка Евтимова, Иван Тодоров, Иво Сиромахов, Костадин Жеков, Лили Паслиева, Любомир Георгиев, Людмила Филипова, Мая Петрушева, Пламен Пенчев, Райна Недялкова-Качулкова, Румяна-Райна Цанкова, Самуил Каварджиев, Симеон Гаспаров, Стайка Должева (Пръмова), Стоян Вълев и Христина Панджаридис. Публикувана е поезия от: Бойко Златев, Дарина Проданова, Екатерина Григорова, Ивайло Балабанов, Илия Консулов, Лили Паслиева, Людмила Билярска, Марияна Фъркова, Мая Петрушева, Минчо Минчев, Пламен Павлов, Първолета Маджарска, Стайка Должева (Пръмова).

Търновското участие включва: Владимир Шумелов с разказа „Пътеката“ (който миналата година спечели втора награда от националния конкурс „Разказ на младежка тема“ на община Варна, многократно издаван в авторски книги, сборници и периодични издания през годините); Здравка Владова-Момчева, която повече от 10 години работи като педагог в „Newlands Girls’ School“ – едно от десетте най-добри държавни училища във Великобритания, и Българското училище към посолството в Лондон, а също и като журналист – във в. „БГ Бен“ (представена е с разказа „Извинявай, че те помислих за българка“ от последния й успешен сборник „Ало, България!“, излязъл през 2012 г. в изд. „Ровита“) и Пламен Павлов (професор по история във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, автор на над 250 книги, студии, статии, учебници, справочници, сценарии, стихове и др., председател на Агенцията за българите в чужбина през 1998–2002 г., автор на две поетически книги) – със стихове.

От България пожелаваме на периодическото литературно издание успехи и развитие. И да бъдем съпричастни с думите на Георги Витанов Богат в предговора му „Антиносталгин“: „Но в едно съм сигурен. Написаното тук къде с повече, къде с по-малко майсторство и творчески потенциал, но с любов към българското слово, е плод на носталгията. Изкуството е рожба не на щастието и радостта, а на болката“.

Вашият коментар