Национален конкурс за лирика „Магията любов“

 

Литературно сдружение „Кула“ – Казанлък, Клуб на дейците на културата – Казанлък, и Община Казанлък

обявяват

 

Национален конкурс за интимна лирика Магията любов

2014 г., Казанлък

Конкурсът за интимна лирика „Магията любов“ се провежда всяка година по време на пролетните празници в Казанлък. Тази година тържественото обявяване на конкурса и връчването на наградите на тримата най-добри лирици от страната ще се състои на 10 юни 2014 г., вторник, по време на Фестивала на Розата, традициите и изкуствата в Казанлък от 15.30 ч.

Награди:
І награда – 500 лв. плюс статуетка и грамота, както и картина от художника Иван Гайдаров

ІІ награда – 200 лв. и грамота
ІІІ награда – 100 лв. и грамота
Ще бъде дадена допълнителна награда – плакет/статуетка „Веселин Стоянов“.
Наградените стихове ще бъдат публикувани в поредния брой на сп. „Кула“. Казанлък, както и в национални литературни издания.

 

Жури:
– Румен Денев – поет, зам.-председател на КДК;

        Петър Чухов – поет, носител на наградата от „Магията любов“ за 2013 г.;

         Димитър Гачев – поет, лауреат от конкурса от първите му издания

        Пеньо Терзиев – Директор ЛХМ „Чудомир“, представител на Община Казанлък.

Условия:

        Без възрастово ограничение за участниците.

        Конкурсът за интимна лирика „Магията любов“ е анонимен.

        Всеки автор трябва да изпрати до 25 май 2014 г. до 3 (три) свои непубликувани стихотворения в по 3 (три) екземпляра всяко на адрес:

гр. Казанлък 6100, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 9,
Художествена галерия – Казанлък, за конкурса „Магията любов“.

        Върху плика да няма данни на подателя. Личните данни – трите имена, заглавията на стихотворенията, ел. поща, телефон и адрес за връзка, да бъдат поставени в малък запечатан плик вътре в писмото. Всяко нарушаване анонимността на конкурса елиминира автора от участие.

Организаторите пожелават успех на участниците!