Литературен конкурс „Яна Язова“

ОБЩИНА ЛОМ

 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПОСТОЯНСТВО 1856“ – ЛОМ

 

 

ОБЯВЯВАТ

Осмо издание на националния литературен конкурс „Яна Язова“

Условия на конкурса:

 

– конкурсът е анонимен;

– литературен жанр – разказ, който не е награждаван на други конкурси;

– до три литературни творби в три екземпляра;

– размер на творбата – до пет машинописни страници;

– възраст на участниците – от 14 до 35 години;

– срок за изпращане на творбите – 30 септември 2014 г.

Необходими сведения за кандидата: име, презиме, фамилия, точен адрес, ЕГН, тел. за връзка.

Данните за участника да се поставят в отделен плик.

Ще бъдат присъдени три награди:

– I  награда  – 200 лв.

– II награда  – 150 лв.

– III награда – 100 лв.

Специална награда за участник от Лом.

Резултатите ще бъдат обявени на 20 октомври 2014 г. на сайта на Община Лом: http://www.lom.bg/ 

Наградите ще бъдат връчени на 23 октомври 2014 г.

 

Материалите да се изпращат в плик на адрес:

3600 гр. Лом, ул. „Славянска“ № 1, Йорданка Тушанска – главен библиотекар в НЧ „Постоянств 1856“ – Лом.

 

За повече информация може да пишете на е-mail адрес: biblioteka_lom@abv.bg или  на тел: 0971/66472.