НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „СТАНКА ПЕНЧЕВА“

ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „СТАНКА ПЕНЧЕВА“

ПОД НАСЛОВ „ДЪРВОТО НА ЖИВОТА“

СТРАЛДЖА – 2014 г.

 

Организатори

Вторият национален конкурс „Станка Пенчева“ се организира от Община Стралджа под патронажа на Кмета на общината и е част от програмата за тържествата, посветени на празника на общината – 8 ноември, и нейния покровител Свети Архангел Михаил. Той се посвещава на 85-годишнината на голямата българска поетеса Станка Пенчева, родена на 9 юли 1929 г. В Сливен и прекарала детството си в с. Воденичане, община Стралджа, където се намира бащиния й дом.

 

Цел

Конкурсът има за цел да стимулира творческият потенциал на български поети и писатели, чието творчество носи духа на нашето време, творчество, търсещо и отговарящо на многобройните въпроси, които съвремието поставя.

 

Регламент

Националният конкурс „Станка Пенчева“ се провежда на всеки две години и се финансира от бюджета на Общината, дарители и други източници. Той се оповестява в печатни и електронни медии, както и в сайта на Община Стралджа.

Конкурсът е явен и се провежда в следните направления:

– поезия – стихотворение (до три броя);

– проза – къс разказ (до три броя и 3 стандартни машинописни страници), придружени от имената на участника, адрес, телефон за връзка и кратка анотация на творчеството на кандидата.

Представените за участие в конкурса творби не трябва да са отличавани на други конкурси.

Материалите за участие се приемат с препоръчана кореспонденция от 10 септември до 10 октомври на адрес:

8680 гр. Стралджа

ул. „Хемус“ – 12

Община Стралджа (За национален конкурс „Станка Пенчева“)

Конкурсните произведения се оценяват от 3-членно жури, утвърдено от Кмета на Общината, включващо литературни критици, поети и писатели.

 

Награди

За поезия се присъждат следните награди:

Първа награда – грамота и парична сума.

Втора награда – грамота и парична сума.

Трета награда – грамота и парична сума.

За проза се присъждат:

Първа награда – грамота и парична сума.

Втора награда – грамота и парична сума.

Трета награда – грамота и парична сума.

Връчва се и Специална награда на Кмета на Общината.

 

На 5 ноември от 11.00 ч. В Клуба на пенсионера в гр. Стралджа ще бъдат обявени резултатите от конкурса и връчени наградите на отличените участници.

Авторите на наградените творби ще бъдат предварително уведомени за откриването и връчването на наградите.

Националният конкурс „Станка Пенчева“ завършва с литературно четене на наградените творци. На неявилите се лауреати награди не се връчват.

 

За справки и допълнителна информация по условията за участие в конкурса:

8680 гр. Стралджа

Ул. „Хемус“ – 12

Община Стралджа

За Национален конкурс „Станка Пенчева“

Тел. 04761 – 6468

e-mail:straldjainf@yahoo.com