Борислав Гърдев

 

Борислав Гърдев е роден през 1962 г. в гр. Горна Оряховица. Завършва ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Работи като учител в Елена, преподава история и теория на киното във Великотърновския университет; заема административни длъжности в областта на културата във В. Търново, а от 1997 е журналист на свободна практика. В многобройни публикации изследва проблемите на културата, литературата, филмовото изкуство и историята. Сътрудничи в различни радиостанции, участва в колектива, написал „Съвременна българска енциклопедия“, изд. „Елпис“ (1993-1995) и е един от авторите на поредицата „Бележити българи“ (т. 8, т. 10; изд. „Световна библиотека“, 2012). Трудът „Д-р Петър Гудев – политик и държавник“ (2002) е първото монографично изследване в България, посветено на този общественик и на сложната и противоречива съдба на либералната теория и практика у нас в края на XIX и началото на XX век. През 2006 г. издава сборника със статии и есета на исторически и литературни теми „Подир българската мечта“, през 2011 г. изследването си „Яна Язова: След Възкресението“, а през 2012 г. книгата „Избрани страници от българската история“.