НАЦИОНАЛНА ЛИТЕРАТУРНА НАГРАДА „МИЛОШ ЗЯПКОВ“ – 2015

 

Община Ракитово за седми път ще проведе конкурс за Националната литературна награда „Милош Зяпков“. Съучредители на Наградата са Съюзът на българските писатели, Сдружението на българските писатели и Сдружението на писателите в град Пазарджик.

 

Националната литературна награда „Милош Зяпков“ се присъжда за поезия, хумор и сатира, проза – късите форми (разкази, есета), тъй като той е творил в тези жанрове.

Тази година Наградата ще се присъди за издадена през 2014 г. книга. Присъждането й ще се определи от петчленно жури. Награденият автор получава грамота, плакет и парична сума от 1000 евро.

Националната литературна награда се съпътства от Награда на Кмета на Община Ракитово. Тя се присъжда по предложение на комисията на автор на една от номинираните за Националната награда книги.

Носителят на наградата на Кмета получава грамота, плакет и парична сума от 300 евро.

Националната награда и наградите от съпътстващите конкурси ще се връчат на специално тържество в град Ракитово, което се провежда традиционно по време на празниците на града в началото на месец юли.

Предложенията се правят от литературните сдружения, дружества, съюзи и пр., издателските къщи, литературните вестници и списания, както и писателите, които не членуват в съюзи.

Авторите могат да изпращат свои книги и без предложение на издателството.

Крайният срок за получаване на предложенията в Община Ракитово е 30 март 2015 г.

Желателно е три екземпляра от предложените за награда книги да се получат на адрес:

4640 гр. Ракитово

Секретар на Общината

За Националната литературна награда „Милош Зяпков”.

 

След приключване на конкурса книгите ще бъдат дарени на библиотеката към читалище „Будилник“ в града ни.

 

За допълнителна информация – тел. 03542 3210, budilnik_r@abv.bg