СБОРНИК „СЪВРЕМЕННИЯТ СВЯТ В ТВОРЧЕСТВОТО НА ЖЕНАТА”

За 8 март 2015 г. ще излезе литературеният сборник „Съвременният свят в творчеството на жената” – във формата на електронна книга.

В сборника участват със свой произведения стихове и разкази 27 авторки: Ружа Велчева, Албена Латинова, Гюлшен Алиева, Юлия Михайлова, Диана Костадинова, Мария Илиева, Йорданка Радева, Цонка Христова, Екатерина Пенчева, Емилия Трифонова, Нели Цветкова, Десислава Стоянова, Златина Великова, Антоанета Александрова, Дони Колева, Даниела Паскова – Кали, Лили Чолакова, Радка Видьова /Рая Вид/, Анита Коларова, Димитрина Бояджиева, Снежана Желязкова, Елица Ангелова, Вера Илиева, Полина Рангелова, Надежда Радева, Александрина Шаханова и Валентина Цвяткова. За изданието са дарени рисунки от художничката Пенка Гайдарова.

Сборникът е подготвен от „Група за социална поезия и художествена проза” и „Червеният ездач” с цел да даде достоверна и съвременна картина на творчеството на жените в социалния жанр, а също да утвърди творческата инициатива и самочувствието на авторите като морален коректив на обществото ни.

„Група за социална поезия и художествена проза” съществува от лятото на 2013 година във Фейсбук, като си е поставила за цел да възроди социалния жанр в съвременната българска литература. Свои произведения са публикували в групата над 90 автори. „Червеният ездач” е интернет издание за култура и изкуство с мотото „Културата в стремеж към по-човечен и справедлив свят”. От създаването му през септември 2012 г. са публикувани стотици произведения на съвременни и от миналото, леви и социално отговорни творци. Съвместно са проведени три литературни конкурса: през зимата на 2012-2013 година се проведе „Конкурс за съвременна социална и антикапиталистическа поезия” с участие на над 20 автори. През януари-февруари 2014 г. се проведе литературният конкурс „Пламъкът на живота” в памет на Пламен Горанов и другите, жертвали живота си като протест срещу безобразията в България. През май 2014 г. последва конкурс за разказ на тема „Европа на труда – днес и утре през погледа на българина” съвместно с партия Българската левица. Следващата инициатива е споменатият сборник.