ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУС ЗА МЛАДИ ТАЛАНТИ „ДИМИТЪР БОЯДЖИЕВ“

 

ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУС ЗА МЛАДИ ТАЛАНТИ „ДИМИТЪР БОЯДЖИЕВ“

ПАЗАРДЖИК, 2015 г.

 

Община Пазарджик обявява началото на Третия национален конкурс за млади поети „Димитър Бояджиев“ за 2015 г. Право за участие в него имат автори до 30-годишна възраст.

Конкурсът е анонимен, като всеки автор може да участва с до 5 непубликувани стихотворения, които се изпращат по електронен път (secretary©pazardjik.bg) или по пощата, в запечатан плик, без името на автора, като в по-малък плик приложи: име, адрес, телефон за контакти, адрес:

4400 Пазарджик

Бул. „България“ – 2

Община Пазарджик, Дирекция „Образовние и култура“ (за конкурса „Димитър Бояджиев“).

Крайният срок за получаване на творбите е 18 септември 2015 г.

Резултатите от конкурса се обявяват на 1 октомври, Деня на поезията. Тогава Пазарджик ще е домакин на националните празници на поезията.

Наградите за победителите в конкурса са:

– издаване на стихосбирка на най-добре представилия се автор и грамота;

– издаване на сборник със стихотворения на други автори, участвали в конкурса и отличени от комисията.

Националният конкурс за млади поети се провежда на 2 години, като първият от тях беше през  2011 г., в която се навършиха 100 години от смъртта на поета Димитър Бояджиев. Носители на наградата на името на поета са Стефан Радев (2011 г.) и Лилия Кашукеева (2013 г.).

Телефони за справки: 034/402 203034/402 203; 0889 342 0010889 342 001.