Алманах за литература, наука и изкуство „Света гора“, брой „Г“, 2003 г.

 

В представения по-долу файл, който е в pdf формат, е съдържанието на четвъртия брой на алманаха  (2003). Кликнете върху името на файла. За да го отворите и четете, следва компютърът Ви да разполага със съответните програми.

 

Sveta_gora-4.compressed