НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ „ВЕСЕЛИН ХАНЧЕВ“ – СТАРА ЗАГОРА ’2016

 

През есента на 2016 г. за тридесет и трети път Стара Загора ще бъде домакин на Националния младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев“. Конкурсът е обичан и популярен сред младите автори от страната и се е утвърдил през годините като една необходимост за тяхното развитие. За много от участниците той е първо признание, първа публикация, първа стихосбирка. Националният конкурс е утвърдена школа за откриване на таланти, пространство за контакти и творчески обмен, място за раждане на нови творчески идеи. Тук младите творци се срещат с известни поети, общуват с критици и издатели, опознават се и създават нови приятелства.


В конкурса могат да вземат участие всички автори, навършили четиринадесет и не по-възрастни от двадесет и пет години към датата на отчитане на конкурса – 4.11.2016 г. Всеки кандидат има право да представи от 5 до 10 поетични творби, напечатани в три еднообразни екземпляра.

Творби на участниците се приемат до 9 октомври 2016 г. на:
E-mail: lib@rodina-bg.org; факс: 042 603 950; или с препоръчителна кореспонденция на адрес:

6 000 Стара Загора

            бул. „Руски“ 17

            Библиотека „Родина“. 

 

Награди:

Първа награда – призът „Златно яйце“ и издаване на първа самостоятелна стихосбирка;

Втора и Трета награда – парични премии.

Присъждат се и поощрения.

 

По традиция в рамките на НМКП „Веселин Ханчев“ се организира Поетическа работилница с участието на журито, която през 2016 г. ще се проведе на 5 ноември (събота).

Конкурсната програма ще бъде изпратена на посочен от участника електронен адрес след 25 октомври 2016 г.

 

Изпратените творби трябва да са придружени с точно посочени име и фамилия, настоящ адрес, телефон и дата на раждане на участника.

За повече информация: 0884 477 915 – Красимира Лекова, 042 630 113 – Библиотека „Родина“.

 

 

Организатори: Община Стара Загора, Библиотека „Родина“, Къща-музей „Гео Милев“.