Алманах за литература, наука и изкуство „Света гора“, брой „И“, 2008 г.

В представения по-долу файл, който е в pdf формат, е съдържанието на деветия брой на алманаха  (2008). Кликнете върху името на файла. За да го отворите и четете, следва компютърът Ви да разполага със съответните програми.

 

Алманах Света гора И – 2008