Втори национален литературен конкурс „Албена“ – 2017

 

Кметство Врабево и НЧ „Христо Ботев“, с подкрепата на община Троян, фондация „Българска памет“ и издателство „Световит“ обявяват Втори национален конкурс за разказ, посветен на създаването на драматичен женски образ.

В конкурса могат да участват с един разказ български граждани, навършили 18 години, като потвърдят авторството си с трите имена, годината на раждане и личния си имейл или телефон за връзка.

Разказите не трябва да надвишават обема на пет стандартни страници, писани на шрифт Times New Roman, размер 14, и да не са публикувани до момента на приключването на конкурса.

Същите да бъдат изпращани на имейлМ konkurs.albena@abv.bg или на адрес:         София – 1574

            ж.к. Слатина, бл. 8 Б, изд. „Световит“

до 20 юни 2017 година.

Журито в състав: Никола Инджов, Владо Даверов и проф. Аксиния Джурова ще присъди една първа награда от 600 лв., втора – 450 лв., трета – 350 лв. и едно отличие от 200 лв.

ИК „Световит“ ще издаде сборник с отличени от същото жури разкази.
Наградите ще бъдат обявени до 31 юли 2017 г. и връчвани лично на авторите в Културния дом на Врабево.

За допълнителна информация участниците в конкурса могат да се обръщат писмено на посочения по-горе имейл или на тел.: 0884339516 – Павел Боржуков, координатор за конкурса.