Алманах за литература, наука и изкуство „Света гора“, брой „Й“, 2009 г.

В представения по-долу файл, който е в pdf формат, е съдържанието на десетия брой на алманаха  (2009). Кликнете върху името на файла. За да го отворите и четете, следва компютърът Ви да разполага със съответните програми.

Алманах Света гора Й – 2009

Алманах „Света гора“ – Й