Алманах за литература, наука и изкуство „Света гора“, брой „К“, 2010 – 2011 г.

В представения по-долу файл, който е в pdf формат, е съдържанието на единадесети брой на алманаха (2010 -2011). Кликнете върху името на файла. За да го отворите и четете, следва компютърът Ви да разполага със съответните програми.

Алманах Света гора К – 2010-2011

Алманах-„Света-гора“-К