Национална научна конференция, посветена на 120 г. от рождението на Асен Разцветников

От Владимир Шумелов

На 3 и 4 ноември 2017 г. в Горна Оряховица и Велико Търново се проведе Национална научна конференция, посветена на 120 г. от рождението на Асен Разцветников, организирана от Община Горна Оряховица и катедра „Българска литература“ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.
През първия ден в Община Горна Оряховица бяха прочетени пленарните доклади от проф. Михаил Неделчев (Нов български университет в София) – „Поезията на Асен Разцветников – между „Жертвени клади“ и „Планински вечери“ или реконструкция на цялости – осъществени и неосъществени – завършени, незавършени и разпадащи се“, от проф. дфн Николай Димитров (ръководител катедра „Българска литература“ при ВТУ) – „Архетипът „Йов“ или за корените на меланхолията в „Планински вечери“ на Асен Разцветников“, от доц. дфн Пламен Дойнов (Нов български университет в София) – „Еленът и ловецът. Почерк и езиково поведение на Асен Разцветников след 9 септември 1944 г.“.
След това участниците и гостите посетиха родната къща на Асен Разцветников в с. Драганово, където бяха запознати с живота и творчеството на писателя и бяха положени цветя в негова памет.
На 4 ноември конференцията продължи в зала „Европа“ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Заседанието беше ръководено от проф. дфн Иван Станков. Научни доклади четоха: доц. д-р Александра Антонова (Институт по литература към БАН) – „Експресионистично и декоративно изображение в ранните творби на Асен Разцветников“, проф. дфн Сава Василев (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) – „Баладата на Асен Разцветников „Каин“ – екзекуция (не)по български. Контексти и разминавания“, гл. ас. Д-р Илияна Димитрова (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) – „Женската образност в книгата „Жертвени клади“ на Асен Разцветников“, проф. д-р Димитър Михайлов (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) – „Стихотворения“ (1942) – авторската антология на Асен Разцветников“, гл. ас. Д-р Мая Ангелова (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) – „Дон Кихот“ на Ас. Разцветников и употребата на културогемата, създадена от Сервантес, през различните периоди на новата българска поезия“, д-р Ана Костадинова (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) – „Дон Кихот Ламаншки, войник на милостта и любовта“, проф. д-р Антония Велкова-Гайдаржиева (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) – „Мастото на Асен Разцветников в трудово-спътническия проект на Иван Мешеков“, проф. дфн Иван Станков (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) – „От дъното. Циклите „Балади за нищите“ от Асен Разцветников и „De profundis“ от Александър Вутимски“, проф. д-р Петър Стефанов (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) – „Песента за житното зрънце – архетип и художествено осъществяване“, Александър Христов (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – „Анри и Асен Разцветников“, д-р Радка Пенчева (Къща-музей „Ем. Станев“ – В. Търново) – „Защо бях следен? – архиви за Разцветников“, проф. Михаил Неделчев (Вов български университет в София) – „Писмата на Асен Разцветников и неиздаденият последен том на четиритомното издание на поета“.
След дискусия конференцията бе закрита, а докладите ще бъдат публикувани в научен сборник.