Национален литературен конкурс „Яна Язова“

Община Лом и Народно читалище „Постоянство 1856“ – Лом

 

обявяват

обявяват дванадесетото издание на Националния литературен  конкурс „Яна Язова“– Лом, 2018 г.

 

Условия:

– конкурсът е анонимен;

– литературен жанр – разказ, който не е награждаван на други конкурси;

– до три литературни творби в три екземпляра;

– размер на творбата – до пет машинописни страници;

– възраст – от 14 до 35 години;

– срок за изпращане на творбите – 30 септември 2018 г.

Материалите да се изпращат в  плик на следния адрес:

3600 гр. Лом,

ул. Славянска № 1, Йорданка Тушанска –

главен библиотекар в НЧ „Постоянство 1856“ –  Лом.

За въпроси, свързани с конкурса, можете да пишете на следния е-mail адрес: biblioteka_lom@abv.bg или да се обадите на тел: 0971/66472

Необходими сведения за кандидата: име, презиме, фамилия, точен адрес, ЕГН, тел. за връзка.

Данните за участника да се поставят в отделен плик.

Ще бъдат присъдени три награди:

– I  награда – 200 лв.

– II награда – 150 лв.

– III награда –100 лв.

Резултатите ще бъдат обявени на 19 октомври 2018 г. на сайта на Община Лом.

 

Наградите ще бъдат връчени на 25 октомври 2018 г.