НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС – НОВА ЗАГОРА

Организатор: Община Нова Загора

            Условия

Конкурсът е анонимен. Право на участие имат автори над 18-годишна възраст. Всеки автор може да участва с до 3 непубликувани стихотворения в три екземпляра, изпратени в запечатан плик, като в по-малък плик приложи: име, адрес, телефони за контакти.

Обявяването на резултатите и награждаването ще се извърши на Празниците на поезията Нова Загора 2018 г. в рамките на Празника на града.

Награди

Ще бъдат присъдени:

– Награда на кмета на община Нова Загора – на участник в конкурса от община Нова Загора – 150 лв.

– Първа награда – 150 лв.

– Втора награда – 100 лв.

– Трета награда – 80 лв.

            Краен срок за предаване на творбите – 31.08.2018 г.

            гр. Нова Загора – 8900

            ул. „24-ти май” №1

            Община Нова Загора

            за отдел „Култура, медийна политика и интеграция на малцинствата”

            За поетичния конкурс

 

            Тел. за контакти : 0457/6 41 62