Национален конкурс за поезия „Мара Белчева“

Националният конкурс за поезия, посветен на севлиевската поетеса Мара Белчева, е организиран от Община Севлиево, Бизнес сдружение „Севлиево XXI век“, подкрепени от Съюза на българските писатели и Националния литературен музей.

Конкурсът си поставя за цел да стимулира творческия потенциал на български поетеси, чиято поезия носи духа на нашето време, поезия – търсеща и отговаряща на многобройните въпроси, които съвремието поставя. Право на участие имат български поетеси, чието творчество отговаря на целите на конкурса.

Представените за участие в конкурса творби не трябва да са отличавани на други конкурси. Конкурсът е явен. Всеки желаещ да участва в конкурса може да изпрати 3 поетични творби, придружени с имената на участника, адрес, телефон за връзка, кратка анотация на творчеството на кандидата на e-mail: mara_belcheva_sevlievo@abv.bg и с препоръчана кореспонденция на адрес:

5400, Севлиево

            ул. „Княз Борис I“ № 20

            Дом на културата „Мара Белчева“

            за национален конкурс за поезия „Мара Белчева“.

 

Творбите трябва да бъдат изпратени не по-късно от 24 август 2012 г. Конкурсните произведения се оценяват от комисия, включваща представители на организаторите и институциите в Севлиево от сферата на духовната култура.

Присъждат се следните награди:

– Първа  награда – грамота и парична сума  от 500 лв.;

– Втора награда – грамота и парична награда от 300 лв.;

– Трета награда – грамота и парична сума от 100 лв.;

– Награда на бизнес сдружение „Севлиево XXI век“ за севлиевска поетеса;

– Специални награди на съорганизаторите на конкурса.

Наградите се обявяват и връчват на тържествена церемония, организирана през месец септември в рамките на честванията по повод 150-годишнината от рождението на Мара Белчева.

За справки и допълнителна информация по условията за участие в конкурса:

Градска библиотека – 0675/3 27 22 и

            Отдел „Култура и ЕИВ“ – 0675/396 156.