Контакт

Здравейте!

Тук предлагаме възможност за връзка с нас. Ако желаете и има какво да кажете – използвайте я!

Връзката може да бъде осъществена както чрез предложената по-долу форма, така и на следните адреси:

gatin@razkazvachite.com

mirolich@razkazvachite.com

gatin@abv.bg

За предпочитане е предлаганите за качване в сайта творби да бъдат изпращани предимно на първите два адреса и по възможност да са придружени с актуална информация за авторите и телефони и адреси за връзка с тях. Приемаме, че изпращането им по посочения тук начин е и съгласие с договорите за „Съзидателно споделяне“ (приели сме комбинацията CC BY-NC-ND). Желателно е потребителите и вторите да се запознаят с принципите, които се стремим да спазваме тук – както относно авторските права, така и спрямо характера, формата и качеството на предлаганите текстове, за което става дума и на други места в сайта. Проучете ги.

Въпреки че е в процес на изграждане, а вероятно и на постоянно развитие, сайтът предоставя възможност за изказване на мнения относно вида му и качествата на представените текстове. В този случай най-удачна е формата в дъното на тази страница.

Приемането на мнения и предлагането на текстове не задължава сайта да ги публикува, неща които са обяснени в останалите страници относно функционирането и администрирането му.

Надявам се разглеждането на сайта  да остави приятно впечатление у вас, и историите да ви се сторят интересни и даващи ви основание  и друг път да приседнете до нас – разказвачите.

Вашият коментар