Структура

За по-добро ориентиране

С по няколко думи относно структурата на сайта:

ДОБРЕ Е ДА ЗНАЕТЕ: Където и да се намирате  в сайта,  кликването върху заглавието „Разказвачите“ ви връща на началната страница, където са последните публикации. Такъв линк има също в долу вдясно на карето с категориите и останалите менюта, което винаги е на страницата. А в дъното (футъра) на всяка страница има възможност за връщането в началото и – в дясната част, или на началната страница на сайта – в лявата част.

В хоризонталната лента под заглавието на сайта са разположени страници с постоянно съдържание. Разбира се, то също подлежи на промяна, каквато е възможно да настъпи с времето или с развитието на структурата и функциите на сайта.  Отляво надясно страниците са:

Началото – тя е единствената динамична страница от този сектор. Най-отгоре в нея се появява последната качена публикация. Обикновено  тя започва с препратка, така че на тази страница се вижда само началото на публикацията. Настроена е да се виждат последните десет качени материала. Страницата не е отбеязана в менюто. Тя се ОТВАРЯ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ С ВЛИЗАНЕТО В САЙТА. ВРЪЩАНЕТО КЪМ НЕЯ Е ОБЯСНЕНО ПО-ГОРЕ.

Контакт – В нея се обяснява как може да се свържете с администратора на сайта:  за изпращане на публикация или мнение, както и за други въпроси относно съдържанието на сайта.

Ние – Няколко думи относно Миролич и съмишлениците.

Сайтът – Опит да се обясни идеята за „Разказвачите“ – намерения и  очаквания.

Споделянето – Съдържа мнение относно възможностите за разказване на истории.  Също и за така нареченото „Съзидателно споделяне“ и авторските права, свързани с него.

Структурата – Обяснява се с по няколко думи устройството на сайта.

Админ – Относно администрирането на сайта.

Под заглавната лента структурата на сайта е в три колони.

В лявата, която е и най-широка, е текущата информация  поискана от потребителя. При отваряне на сайта, там излиза страницата начало, която изпълнява и функцията на блог-страница. В нея са последните десет публикации, като най-отгоре е качената последна.

Дясната  има три полета.

Поле със заглавията (или част от тях) на последните публикации. Най-отгоре е последната качена публикация.

Следва календар на актуалния за момента месец. Тук са маркирани датите с публикации.

Последното поле  е архив по месеци.

В средната колона  има две полета.

В горната част са посочени различните категории, по които са класифицирани публикациите. Тук може да търсите публикации по автори, жанрове, предназначение, място в структурата на сайта.

Второто поле е относно администрирането на сайта.

В долната част (футъра) е предоставена възможност за разглеждане на предишна и следваща публикация, за връщане на началната страница или за връщане в горната част на текущата страница.

Там има вариант на страница контакт, както и страница относно лиценза за споделяне.

Вашият коментар