Админ

Администрирането на този сайт се извършва от Миролюб Влахов – Миролич и Иван Димитров – Змейко.

Изграждането му се осъществи именно с активната  работа на Иво. Негова отговорност са нещата , свързани с изграждането и поддържането на структурата на сайта,  с програмното обезпечаване и обновяване, с преустройването му, каквото неминуемо ще се налага. Надявам се занапред съвместната ни работа да се разшири и да продължи да бъде и част от едва покълналото ни приятелство. Впрочем Иво е изкушен и от писането – на кратки белетристични форми, на хайку, на анекдоти и притчови случки и пр., Както и от фотографията и резбарството, а също и от още няколко странни занимания, за които няма как да говорим тук, поне засега.  Ползва псевдонима Змейко, който е сложил и за име на личния си сайт.

При лутанията ми в началния етап  на избор на платформа,  формат, теми и пр. неоценима помощ  оказаха и Илиян Николов и Любо Николов. Благодаря.

Качването на творческите текстове се извършва от Миролюб. Те трябва да отговарят на определени условия, които не са от цензурен характер и за които става дума в другите страници от шапката (хедъра) на сайта. Най-вече трябва да са достатъчно качествени като творчески продукт, да са пратени по съответния ред (което потвърждава и съгласието на авторите им за съзидателното споделяне) и да са във формат, който не изисква допълнителна обработка, за да станат годни технически за публикуване в сайта.

Осъществяването на идеята и на процеса на обслужване на „Разказвачите“ е възможна и благодарение на организационната  подкрепа на  Владимир Шумелов и Ружа Велчева. Както на още неколцина други приятели.  За което им благодаря.

Вашият коментар