Админ

Администрирането на този сайт се извършва от Миролюб Влахов – Миролич.

При лутанията ми в началния етап  на избор на платформа,  формат, теми и пр. неоценима помощ  оказаха Илиян Николов и Любо Николов. Благодаря.

Качването на творческите текстове се извършва от Миролюб. Те трябва да отговарят на определени условия, които не са от цензурен характер и за които става дума в другите страници от шапката (хедъра) на сайта. Най-вече трябва да са достатъчно качествени като творчески продукт, да са пратени по съответния ред (което потвърждава и съгласието на авторите им за съзидателното споделяне) и да са във формат, който не изисква допълнителна обработка, за да станат годни технически за публикуване в сайта.

Осъществяването на идеята и на процеса на обслужване на „Разказвачите“ е възможна и благодарение на организационната  подкрепа на  Владимир Шумелов и Ружа Велчева. Както на още неколцина други приятели.  За което им благодаря.

Вашият коментар