Категория Архиви: Сава Василев

Летище за пеликани (роман партитура)

 

От Сава Василев

 

Алхимия на постоянството

                 

(разказ от Асен Калудов в антология “Море”)

 

Захори влезе в заведението последен и видя масите здра­во обкръжени от дузина мъже и няколко жени, размесени между тях като уиски с кубчета лед, защото горещата кръв на мъжете и хладната кожа на жените в този късен час все по-силно се нуж­даеха една от друга, точно както аз от това питие, ка­пи­та­­­не, което благоволи да ме почерпиш и, надявам се, няма да ка­раме Розата дълго да чака за второто, понеже едно пиене, на­ли така, за мъже като нас си е нищо и половина, само на­ча­ло на сладък разговор за световни неща тук, на сушата, иначе как ще се разтвори онова, дето се е спекло в душата (виждаш ли парченцата твърда вода как се разхождат в шотландския спирт на тарикатите с гайдите, още малко и съвсем ще из­чез­нат), обаче не ми казвай, че става и с нашенско питие, че ра­кията ни е къде по-добра от разните вносни пиячки, защото то нашето все е по-хубаво, пък я докъде я докарахме;

Продължи четенето… →

Летище за пеликани (роман партитура)

 

От Сава Василев

 

* * *

 

      Сутрин светът прилича на изгризана ябълка, от която остават неприятни парченца между зъбите и лепкавина по върховете на пръстите. Ето че първата мисъл, появила се в съзнанието, й преди да отвори очи, прозвучала афористично. Онова, оцелялото от цялата нощ – думи, чувства, илюзии, утаено дълбоко във всяка клетка, чак до най-нежните окончания на разглобеното й тяло, сега изплувало на границата между съня и реалността и се превръщало в афоризъм.

      Отворила очи. Ленив и сънен, денят бавно се промъквал през прозореца. Близо до главата й смърдял пепелник, препълнен с угарки. Край пепелника се търкаляла нахапана ябълка – афоризмът, промъкнал се през лабиринтите на съня, си имал свое тъжно олицетворение.

Продължи четенето… →

Летище за пеликани (роман партитура)

 

От Сава Василев

 

Чисти грехове

 

Разказ на Асен Калудов във в. “Литературен свят”

                                          

      Чувството за вина ме напусна окончателно. Сега се стра­ху­вам за чуждата, защото съвестта ми е така устроена – да по­ема тежестта на хорските грехове, а за собствените да не­хае. Някога си внушавах противното. Казвах си: душата първом тряб­ва добре да изпосталее, да си отхрани свой глад, че да раз­бере що е грях. Нататък е лесно. А излезе иначе…

      Всичко започна с приятелството. То нали е най-силното и най-слабото между мъжете – каква вина тогава! Преди да го про­веря истински, реших да го разпъна върху листа. Първото из­ре­чение гласеше: „От тук до онзи полигон са стотици ки­ло­мет­ри разстояние, а телефонният кабел ги скъсява и прави гла­совете опасно близки.“ Сложих точка и зачаках – дано тя спа­си обърканите ми и недописани мисли до по-добри времена.

      Докато чаках, Мария започна да ми се обажда по никое вре­ме и да подрежда нещата със „сега“ и  „днес“, но за мен всич­­ки „сега“ означаваха „утре“. Така изпреварваше утрото (всъщ­­­ност тя изпреварваше толкова излишни неща), защото зна­е­ше, че сме безвъзвратно закъснели. Свързваше ни не само те­ле­фонът. Още докато ни запознаваха, открих, че в джобовете си кри­ем магнити, които непреодолимо ни привличат. Казах си: джо­бът е опасно нещо, защото може да побере и онзи магнит на ду­шата, за който в тялото не е останало място.

Продължи четенето… →

Летище за пеликани (роман партитура)

 

От Сава Василев

 

НИКОЛИНА 

    

      бележки от едно пътуване

След онзи разговор появяването му през октомври не ме изненада. Денят беше непривично топъл – един от онези случайно изпаднали от кошницата на лятото дни, които приличат на лъскави монети по пътя към вечността. Колата подмина разклона и спря на двадесетина метра в първата отбивка. Хлопна вратата, подпря се на калника и запали цигара. Димът се стрелна лек и незабележим като след пистолетен изстрел. Точно така – като изстрел в тишината, която бавно ме превземаше.

      Изчака спокойно да приключим работата по терена и едва тогава ми махна с ръка. Какво пък, и това си е среща...

      В колата мълчим. Асен гледа разсеяно пред себе си и рисковано изпреварва. Зад привидно леките движения на волана избива истинският му характер – агресивен и неотстъпчив към останалите по пътя. Винаги сядам на задната седалка. Там ми е широко и удобно; освен това мога да наблюдавам лицето му в огледалото за обратно виждане – сега малко отегчено и измахнато след продължителното пътуване.

      – Искам да започна отначало. Искам да си припомня цялата азбука, преди да започна да пиша отново!

Продължи четенето… →

Летище за пеликани (роман партитура)

 

От Сава Василев

ФАРОПАЗАЧКАТА, КАПИТАНИТЕ ОТ ДАЛЕЧНО ПЛАВАНЕ И ПАПАГАЛИТЕ

    разказ от Асен Калудов в окръжния ежеседмичник в. „Пролет“

 

      Между две отпрани дъски, на самия край на кейчето, Ставраки и Момчето ловяха риба. Откъде се взе малкият му приятел, Ставраки не разбра. Такива момчета в градчето колкото щеш. Лете повечето носеха увиснали в раменете моряшки фланелки и ловко цвъкаха слюнка през зъби… Момчето идваше всяка сутрин и сядаше от лявата му страна. Струваше му се, че там рибата кълве повече. Ставраки свикна с него; носеше втора въдица и още малко храна в кошчето. Е, случваше се Момчето да се появи чак привечер. Тогава Ставраки му показваше уловената риба, обаче за изтърваната премълчаваше. Беше най-старият от рибарите и отдавна не излизаше с другите в морето. Момчето ловеше ловко. Понякога рибарската му чанта натежаваше повече от кошлето на Ставраки.

      – Кхе! – казваше старецът, а Момчето не разбираше дали му се присмива, или кашля. – Имаш лека ръка.

      Ставраки вареше рибата на чорба или я печеше, а Момчето донасяше новини от градчето. То беше малко градче, с тясна ивица едрозърнест пясък. В единия му край, като изхвърлени от морето, се белееха няколко рибарски хижи, оплетени в мрежи и сухи крайбрежни тръни, които вятърът късаше от скалите и търкаляше към брега.

Продължи четенето… →

Летище за пеликани (роман партитура)

 

От Сава Василев

 

* * *

 

Ръкопис на Асен Калудов в синьото тефтерче

     

След продължителното препускане с бойните колесници, в което сам бе взел участие, императорът си почиваше на носилката, закре­пена върху гърбовете на два обозни коня, обкичени с пера и намет­нати с пурпурни плащеници. Около него се простираха плодни земи, шумяха пенливи потоци; между вековни дървета, подплашен от звъна на оръжието и войнишките гласове, прибягваше наплоден дивеч.

      Все още възбуден и доволен от зрелището, което беше доставил на изморените си войници, Траян се вслушваше в тътена на двата легиона, покрити с прахта и славата на толкова отвоювани земи и битки. Палещото слънце на Тракия вещаеше края на лятото и още повече го караше да бърза на север, към земите оттатък Хемус, къ­дето навярно вече беше стигнал неговият челен отряд. Императорът разхлаби ремъка на шлема си, помисли малко, после го свали; нали тази земя беше негова, послушна на императорската му десница– от какво следваше да се бои. И като повика най-близкия от свитата, заповяда да му донесат вино, а на войни­ците – да пеят.

Продължи четенето… →

Зад кулисите на едно отличие

 

Професор  дфн Сава Василев по повод Десетите литературни награди на името на Ив. Мешеков и Ив. Радославов в град Златарица, Великотърновско

 

Проф. Василев, този път Десетото присъждане на наградата Ив. Радославов и Ив. Мешеков се организира през есента, вместо в началото на лятото, както бе досега. Каква е причината?

 

С.В.: Едва ли аз съм най-подходящият човек, на когото може да зададете този въпрос, но ще се опитам да обясня. Първо, съзнателно съм се дистанцирал от организацията и провеждането на изданието. И не защото съм обиден на общинската администрация или на златарчани. Тъкмо обратното. Към мен винаги е засвидетелствано особено внимание – признание за близо двайсетгодишната ми работа в полза на каузата. Преди няколко години научих, че са искали да регистрират и институционално благодарността си с един характерен за градските управи жест, но са били възпрени от човека, спрямо когото преди това са сторили същото. Тъй като не съм работил за награди и звания, не съм коментирал прецедента. Вярно е, че не дочаках и най-простичка дума на благодарност за направеното от мен от бившия ръководител на нашата катедра, но и това не ме настрои срещу хората в Златарица. Днес се чувствам предизвикан да споделя част от премълчаваното през годините. На първо място иде реч за спекулирането с наградата. Така се стигна до конфузната ситуация с награждаването на проф. Ч. Добрев, зад чиято кандидатура не стоеше катедрата, но и тогава, надявайки се, че нещо може се промени, не коментирах публично случилото се. Многократно съм заявявал, че форматът се износи, че колегите от гилдията започват да губят интерес – всеки път ми се отговаряше, че веднага след новото издание промени ще има. И така до следващия път. Същите думи, същият разговор… Държах да се коригират статутът, съставът на журито (или въобще да няма такова), процедурата по провеждането и популяризирането на форума. Не се получи. Нещо повече, обвиниха ме в саботиране, самоуправство… След поредното предизвикателсто се видях принуден да кажа какво мисля за това наше кампанийно участие, за силата на инерцията и липсата на перспективи.

Продължи четенето… →

Летище за пеликани (роман партитура)

 

От Сава Василев

* * *

 

      Първите дни от новата година се заредиха кишави. Наметната с одеялото, Николина обичаше да чете, подвила крака на огромния таблен креват, и да слуша как старата чугунена печка бумти и се задъхва от удоволствие. Истинска печка съкровище беше тази печка-бидон, самодейна заводска направа, домъкната в ателието й кой знае кога и от кого преди нея. Ателие май беше твърде превзета, купешка дума за това огромно, студено и олющено помещение, в което преми­наваше по-голямата част от зимното й време. Но печката си беше незаменима. От нея винаги миришеше на препечени филийки и преки­пяло кафе, а това я караше да се чувства уютно. Почти като в свой дом… Наслаждаваше се на дългите зимни часове, на просвирващия ня­къде горе, между гредите на покрива, зимен вятър; изобщо това са неповторими часове, моето самотно безвремие, както започнах да ги наричам. В един такъв ден телефонът прозвъня продължително.

      – Говорете със София!

      Връзката беше лоша, а гласът на телефонистката – сърдит.

Продължи четенето… →

Летище за пеликани

От Сава Василев

ДЕКОРАТИВНИ РИБКИ

       разказ на Асен Калудов в областния алманах “Хоризонти”

 

Откак направиха моста и срутиха рибарските хижи, кръчмата на Георгеос стана единственото място, където можеше да се послуша гръцка музика и да се опита истинска мастика. Лятото вече е отминало, мъжете носят тежки, вмирисани на риба и сол ватенки. Седят с гръб към морето и не обръщат внимание на нощния вятър. Откъм брега повява силно на водорасли и миди, а това е половин мезе за всеки, който знае какво е море и истинско пиене. От миризмата на мастика и мента луната се е сцепила като лимон. Слюнката в устата на рибарите е суха, та час по час си поръчват облак. Даже инженерчето, дето докара тогава булдозерите и им обърна бараките, се отбива да пийне коняк след работа.

– Що ги съборихте, бе? – сграбчи го първия път Ицо Пъпката, но бай Алекси го улови за раменете и го помести като пале.

– Ела, мой човек, да пийнем по едно за “Бог да прости”. Ти не си виновен. Сега кой се прехранва от риба.

– Пъпка, ти що се горещиш! – блъсна го друг по рамото. – Нали си каруцар.

Продължи четенето… →

Летище за пеликани (роман-партитура)

 От Сава Василев

 

НИКОЛИНА     

Сега, в началото преди края

 

Докога ще се заяждам, ядосвам се и откъсвам стръкче трева. Пръстите ми не могат да я задържат. Единствено устните разпознават зелената й грапавост, горчивия вкус на ранно лято, на лъжливо, нивидимо спокойствие. Колко ли здрава е пъпната връв на днешния човек с онези времена? И тогава ли хората са оставали на земята неоправдано дълго – след като вече не са можели истински да работят, да тичат и да се любят? След като отдавна не са били нужни на някого? Особено на себе си. И само страхът ли е виновен? Такъв страх не убива, той ражда, пога­ли ме Пламен. Каза ми: човечеството помни много страхове. От но­вооткрити звезди и лутащи се в галактиката комети, от приливи, наводнения и пожари, от гнева на притаени вулкани и силни мъже. Е, всеки страх с времето си. Без своите космически ос­нованиястрахъти вината какво са...

      Няма да тръгна, преди да видя къде ще загнездят пчелите. Вече никой не се грижи за тях. Мат-мат-мат-мат! Нямам нито маточина, нито кошле. Нямам високия прът на пчеларя. В долния край на градината някой тихо попява. Над салкъмите страшно тежи зелената дюля на слънцето. Роякът танцува, танцува… Нагоре, надолу… Върти се земята подире му и търси своята невидима ос. Така е било. Преди сто, преди хиляда и още по толкоз години. Мухата преде, зашива поредното безветрено пладне. Наоколо всичко мълчи.

Продължи четенето… →