Категория Архиви: Ивелин Любенов

Избор без избор

 

Из бележките на  Ивелин Любенов

       Питая пиетет към Античността. Това, откакто една Пития ми предсказа, че ще пия амброзия от чашата на Богини. Тогава още бях непокварен селски младеж и дребен скотовъдец в личното стопанство на дядо ми Траян. Занимаваха ме въпроси от онтологично естество (т.е. относно смисъла на битието), и то преди да съм чул, че битието определяло съзнанието или пък да съм прочел „Бит и душевност на нашия народ“. Прочетох я едва няколко години по късно, излегнат под една дивачка слива, докато пладнувахме с овцете. Мой принос в Отнтологията е, че не приемам дихотомията (разделяне на понятийността на две – дух-материя; битие-съзнание), та камо ли тяхната антиномия (противопоставяне). За мен всичко е ЕДНО! Не отричам неговата хетерогенност, но приемам единна изначална кодираност, валидна за всички…

      Разказвам всичко това, защото не се съмнявам, че с вас сме конгениални!

Продължи четенето… →