Свищовски лозници

 

Община Свищов и редакцията на в. „Дунавско дело“

обявяват традиционния поетичен конкурс „Свищовски лозници“

за автори от цялата страна

Конкурсът е анонимен Всеки автор може да участва с по едно непубликувано стихотворение, изпратено в три еднообразни екземпляра в печатен вид на машина или компютърна разпечатка. Ръкописи не се приемат. Всяко стихотворение се придружава от малък плик с трите имена, адреса и телефон за връзка на своя автор.

Ще бъдат присъдени:

        Награда „Николай Искъров“ в размер на 250 лв.

        Първа награда – 150 лв.

        Втора награда – 100 лв.

        Трета награда – 70 лв.

        Две поощрителни награди по 50 лв.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 29 септември 2013 г. от 10.30 ч. в кафе-галерия „Антиквариат“ при ПБНЧ „Еленка и Кирил Аврамови– 1856“.

Краен срок за получаване на стихотворенията: 15 септември 2013 г. на адрес:

5250 Свищов

Област В. Търново

ул. „Д. Г. Анев“ – 2,  А, редакция на в. „Дунавско дело“, за конкурса.

Отличените творби ще бъдат публикувани в печатни медии, както и на интернет страницата на Община Свищов на адрес www.svishtov.bg.

Тел. За информация: 0631/4-32-27 – редакция на в. „Дунавско дело“, Людмил Симеонов.

Вашият коментар