Рада Добриянова

 

Рада Добриянова

е поет,белетрист и преводач на шведска художествена
литература на български език.
Автор е на книгите: ”Къща за продан”/разкази/, ”Дворно каре”/
разкази/, ”Ронливият скат”/
роман/, ”Карнавалът на Кокарла”/детска пиеса/, ”Инстинкт”/лирика и импресии/, ”Двойна лира”/двуезична стихoсбирка на български и английски в съавторство с австралийския поет Гад Бен-Мейр, ”Скандинавски фуги”/поезия/, ”Самата любов(Фрагменти)”/поезия/, ”Northern Iris”/poetry/, „Сънобер (стихотворения),
„Говори с мен, Господи!“, поетично музикална струkтрура с музика по поемата от проф. Симо Лазаров), както и на множество публикации в медийното пространство.Награди : за разказ /1980/, за най–добра поетична книга на годината от изд. „Бъргарски писател“ /2015г./,за най–добра публикация във в. „Словото днес“ за представяне на чужда литература/2015г./. Нейни творби са представяни в Швеция, Австралия, Германия, Беларус, Чехия, Македония, Русия,Турция и др.
Рада Добриянова е член на СБП, СБЖ, както и на Сдружението на писателите в Южна Швеция. Нейни преводи обхващат личности като Тихо Брахе, Аугуст Стриндберг, Тумас Транстрьомер, Гунила Клингберг, Хенинг Манкел, Петер Курман, Кристина Лунг, Ан Смит и др.