СИНЬО МЪНИСТО ПРОТИВ УРОКИ

Разказ от Ружа Велчева

Вяра нетърпеливо погледна часовника на стената. Още час до края на работното време. Утре съпругът й Валентин имаше рожден ден и искаше да обиколи след работа етажите на МОЛ-а, за да му избере подходящ подарък.

Хубавец е Валентин и всяка дреха му отива, но най му прилягаше ризата на нежно-сини каренца, която му подари миналата година. Сините му очи искряха, щом я облечеше….Жалко, че преди дни каза, че я изцапал с масло покрай колата и Валя разбра, че от яд я беше хвърлил к коша на сервиза….Нищо, ще му потърси подобна сега, само да изтече този дълъг, дълъг час…

Валя си имаше малка тайна около тази риза. На марката отвътре заши едно мъничко, синьо мънисто…Да го пази от зли сили и зли очи!….

Беше потънала в мислите си и не забеляза, че в пункта за химическо чистене беше влязла млада жена, която нетърпеливо потропваше с ключа от колата си върху бюрото на Валя.

  • Извинете, – пророни усмихната Валя, – бях се отнесла….

Жената срещу нея беше красива, от нея лъхаше на самочувствие и скъп парфюм.

  • Може ли тази риза да я почистите за утре. С приятеля ми имаме специален повод, а той много я харесва.

И тя извади от чантата си риза на нежно-сини каренца, същата като тази на Валентин. До яката имаше белег от устните на красавицата. „Имаме еднакъв вкус…“- помисли си Валя и набързо написа поръчката, разпечата касовия бон и подавайки квитанциите на жената, добави с усмивка:“ Ще помоля колегите да я приготвят за утре. Елате към 5 . Няма да провалим празника ви!!!“

Жената плати и излезе.

След нея в пункта остана само екзотичният аромат на скъп парфюм.

Валя написа номера на поръчката върху миниатюрното зелено картонче и с маркиращите клещи в ръка затърси марката от вътрешната страна на ризата. Тя си беше там, в ръба. Бяла лентичка с указания за разрешените почистващи процедури.

Пръстите й обхванаха лентичката и преди да щракнат клещите, напипаха отдолу мъничко синьо мънисто…

Очите й се замъглиха от напиращите сълзи, които безконтролно капеха върху ризата с нежно-сини каренца. Потърси ножицата и скоро синьото мънисло  с подскоци се изтърколи на пода по посока вратата…

Като че ли сподиряше аромата на екзотичния скъп парфюм…